ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเด็งนอก (ช่วงที่ กม.1+000-กม.1+165) หมูที่ 4
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเด็งนอก (ช่วงที่ กม.1+000-กม.1+165)  หมูที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน