ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตตำบลแม่หวาดร่วมเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ผู้เสียเสียภาษีต้องมีเอกสารสิทธิ์ นค นส โฉนด หรือหนังสือรับรองจากนิคม)

กำหนดการระหว่าง มกราคม ถึง เมษายน 2562

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน