ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ด้วยองคืการบริหารส่วนตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ประสงคืจะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน