ประกาศ
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 19- 28 มีนาคม 2562 และกำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 นั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน