ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแจกถุงยยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
  รายละเอียด :

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน