ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด
  รายละเอียด :

 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 225 คน