ประกาศ
เรื่อง : ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2563  จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน