ประกาศ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน