ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรม Big cleaning day
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด ร่วมกับอำเภอธารโตและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านตาะเยา และหมู่ที่ 1  บ้านละหาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน