ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างการท่อลอดหลี่ยม คสล.พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ่ออ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด
  รายละเอียด :

 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างการท่อลอดหลี่ยม คสล.พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ่ออ่าง

หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน