ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.แม่หวาด
  รายละเอียด :

 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายลุงจันทร์  หมู่ที่ 3 ต.แม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน