ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 206 คน