ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอแดง หมู่ที่7
  รายละเอียด :

 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมอแดง หมู่ที่7

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน