ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 พ.ค. 2565
2 จดหมายข่าย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 เม.ย. 2565
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 มี.ค. 2565
4 หลักฐานในการยื่นประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ม.ค. 2565
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนตุลาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 พ.ย. 2564
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ย. 2564
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2564
8 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ส.ค. 2564
9 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ส.ค. 2564
10 การลดใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
311
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19