ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 พ.ค. 2564
2 กิจกรรม Big cleaning day ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 ม.ค. 2564
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ม.ค. 2564
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
121
27 พ.ย. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
24 พ.ย. 2563
6 รายงานการประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 พ.ย. 2563
7 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 พ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 พ.ย. 2563
9 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 พ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17