ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักฐานในการยื่นประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2565
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนตุลาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 พ.ย. 2564
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 พ.ค. 2564
4 กิจกรรม Big cleaning day ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 ม.ค. 2564
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
11 ม.ค. 2564
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
186
27 พ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
24 พ.ย. 2563
8 รายงานการประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 พ.ย. 2563
9 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
11 พ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17