ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 มิ.ย. 2556
92 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 มิ.ย. 2556
93 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556
215
17 มิ.ย. 2556
94 รู้จักอาเซียน AEC ดาวน์โหลดเอกสาร
666
11 มิ.ย. 2556
95 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
231
03 มิ.ย. 2556
96 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3/2556
205
24 เม.ย. 2556
97 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งวัฒนธรรมชุมชนริม ทะเลสาบ ฮาลา-บาลา
342
17 เม.ย. 2556
98 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2556
203
11 เม.ย. 2556
99 เชิญประชุมสภา
312
02 เม.ย. 2556
100 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556
193
01 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13