ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
1702
09 ก.ย. 2558
62 การลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2560
132
09 ก.ย. 2558
63 เชิญร่วมงานแข่งขันกีฬา อบต.คัพ ปี 2558
194
21 เม.ย. 2558
64 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ สงขลา เปิดรับสมัครอบรมอาชีพ ฟรีตลอดหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 ก.พ. 2558
65 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 ก.พ. 2558
66 แผนประชาคม ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 ม.ค. 2558
67 นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 ธ.ค. 2557
68 สารอวยพรปีใหม่ 2558 จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
165
23 ธ.ค. 2557
69 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 พ.ย. 2557
70 ข่าวสาร อบต. ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
29 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13