ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 อบต.แม่หวาดกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557
304
01 ต.ค. 2556
82 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้ายและการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 ต.ค. 2556
83 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่หวาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ต.ค. 2556
84 อาเซียน ... คำทักทาย 10 ชาติอาเซียน
202
03 ก.ย. 2556
85 งานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
02 ก.ย. 2556
86 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด
246
29 ส.ค. 2556
87 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2556
233
14 ส.ค. 2556
88 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2557 - 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ส.ค. 2556
89 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
10 ส.ค. 2556
90 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556
241
25 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13