ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ต.ค. 2563
2 ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ย. 2563
3 รายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ก.ค. 2563
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 มิ.ย. 2563
5 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 มิ.ย. 2563
6 รายงานการกำกับการดำเนินการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 พ.ค. 2563
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 4 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ก.พ. 2563
8 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ม.ค. 2563
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 3 ครั้ง 2 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ธ.ค. 2562
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7