ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 พ.ค. 2564
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 เม.ย. 2564
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 ก.พ. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ม.ค. 2564
6 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 ม.ค. 2564
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
12 ม.ค. 2564
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
09 ม.ค. 2564
9 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2564
10 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9