ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ก.ค. 2562
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 มิ.ย. 2562
3 เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอธารโต ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 พ.ค. 2562
4 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 เม.ย. 2562
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และการประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ม.ค. 2562
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ม.ค. 2562
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ม.ค. 2562
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ม.ค. 2562
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2562
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4