ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ม.ค. 2565
2 เรื่องวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ต.ค. 2564
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 พ.ค. 2564
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
175
11 เม.ย. 2564
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
06 เม.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 ก.พ. 2564
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 ม.ค. 2564
8 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 ม.ค. 2564
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
12 ม.ค. 2564
10 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
09 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9