ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ธ.ค. 2564
12 ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 ธ.ค. 2564
13 เรื่องวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ต.ค. 2564
14 ประกาศการจัดการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ก.ย. 2564
15 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
12 พ.ค. 2564
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 เม.ย. 2564
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
244
06 เม.ย. 2564
18 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มี.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 ก.พ. 2564
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
235
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11