ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
16 ม.ค. 2564
22 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
12 ม.ค. 2564
23 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
09 ม.ค. 2564
24 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
05 ม.ค. 2564
25 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 ม.ค. 2564
26 ประกาศภาษีป้ายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
22 ธ.ค. 2563
27 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ธ.ค. 2563
28 ผลการประเมิน ITA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
23 ต.ค. 2563
29 ผลการประเมินความพึงพอใจ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 ต.ค. 2563
30 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11