ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 ก.ย. 2563
32 รายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
13 ก.ค. 2563
33 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
265
29 มิ.ย. 2563
34 ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 พ.ค. 2563
35 รายงานการกำกับการดำเนินการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
238
12 พ.ค. 2563
36 รายงานผลการจัดโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธและมุสลิมปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 มี.ค. 2563
37 มาตรการการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 มี.ค. 2563
38 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 4 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
17 ก.พ. 2563
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
15 ม.ค. 2563
40 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11