ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
319
07 ม.ค. 2563
42 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 3 ครั้ง 2 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
25 ธ.ค. 2562
43 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 ธ.ค. 2562
44 แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลความพึงพอใจ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
18 ต.ค. 2562
45 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 3 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
17 ต.ค. 2562
46 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ต.ค. 2562
47 รายงานการประชุมสภาฯสมัย สามัญ ที่ 4 ครั้ง 2 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 ต.ค. 2562
48 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 ต.ค. 2562
49 รายงานการประชุมสภาฯสมัย สามัญ ที่ 4 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 ส.ค. 2562
50 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11