ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สายด่วนสายตรง มีปัญหาปรึกษาโทรสายตรงถึงนายกได้
153
17 ส.ค. 2562
52 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 2 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
15 ส.ค. 2562
53 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 ส.ค. 2562
54 รายงานการประชุมสภาฯสมัย สามัญ ที่ 3 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ก.ค. 2562
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
280
03 ก.ค. 2562
56 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
03 ก.ค. 2562
57 รายงานการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ ที่ 1 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
13 มิ.ย. 2562
58 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
287
07 มิ.ย. 2562
59 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 มิ.ย. 2562
60 เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอธารโต ดาวน์โหลดเอกสาร
247
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11