ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานการประชุมสภาฯสมัย สามัญ ที่ 2 ครั้ง 1 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 เม.ย. 2562
62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
05 เม.ย. 2562
63 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 เม.ย. 2562
64 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 มี.ค. 2562
65 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
06 มี.ค. 2562
66 รายงานการประชุมสามัญ ที่ 1 ครั้ง1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ม.ค. 2562
67 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และการประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ม.ค. 2562
68 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 ม.ค. 2562
69 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ม.ค. 2562
70 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11