ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 ม.ค. 2562
72 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 ม.ค. 2562
73 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
03 ม.ค. 2562
74 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ม.ค. 2562
75 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 ก.ย. 2561
76 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 พ.ค. 2561
77 ประกาศเรื่องการจัดทำแผนพัสดุประจำปี 2561 (ผด.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
24 ต.ค. 2560
78 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
20 เม.ย. 2560
79 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
04 พ.ค. 2559
80 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11