ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 บ้านบ่ออ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ก.พ. 2564
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมาะวอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ธ.ค. 2563
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 เม.ย. 2563
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
134
31 มี.ค. 2563
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ก.พ. 2563
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 2ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 ก.พ. 2563
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายมะมิง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ก.พ. 2563
8 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด (ช่วงที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.ค. 2562
9 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินสายนายเชือน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 พ.ค. 2562
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือคลอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7