ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 เม.ย. 2563
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 มี.ค. 2563
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลุงจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ก.พ. 2563
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายท่าเรือ หมู่ที่ 2ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.พ. 2563
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายมะมิง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ก.พ. 2563
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด (ช่วงที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ก.ค. 2562
7 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินสายนายเชือน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 พ.ค. 2562
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือคลอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 เม.ย. 2562
9 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2562
10 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7