ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินสายนายเชือน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 พ.ค. 2562
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือคลอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 เม.ย. 2562
3 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ก.พ. 2562
4 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างลาดยาง para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ก.พ. 2562
5 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดิน สายบากง-เปาะซูมะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 พ.ย. 2561
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสายตังหัน (ช่วงที่ กม.0+000-กม+150) หมูที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 พ.ค. 2561
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเด็งนอก (ช่วงที่ กม.1+000-กม.1+165) หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 พ.ค. 2561
8 ปรับปรุงถนนดิน สายซอย 3 ซอย4 ซอย 5 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 พ.ค. 2561
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงดำ (ช่วงที่ 3กม.0+215-กม.0+375) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 พ.ค. 2561
10 โครงการปรับหรุงถนนดิน(สายซอย 2 ซอยราลู ซอย 6 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6