ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดิน สายบากง-เปาะซูมะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 พ.ย. 2561
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสายตังหัน (ช่วงที่ กม.0+000-กม+150) หมูที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
16 พ.ค. 2561
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเด็งนอก (ช่วงที่ กม.1+000-กม.1+165) หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 พ.ค. 2561
14 ปรับปรุงถนนดิน สายซอย 3 ซอย4 ซอย 5 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 พ.ค. 2561
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงดำ (ช่วงที่ 3กม.0+215-กม.0+375) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 พ.ค. 2561
16 โครงการปรับหรุงถนนดิน(สายซอย 2 ซอยราลู ซอย 6 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 พ.ค. 2561
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกือแด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 พ.ค. 2561
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีบน (บริเวณนายเทือง ช่วง กม.1+600-กม.1+750) หมูที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 พ.ค. 2561
19 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อเมน ศก. 3นิ้ว ยาว 450 เมตร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 พ.ค. 2561
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด (ช่วงที่ กม.0+000-กม.0+50) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7