ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการก่อสร้าวถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (ช่วงที่4 กม.0+995-กม.1+120) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 เม.ย. 2561
22 โครงการปรับเกรดถนนดิน (ดินสไลท์,วัชพืช) หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 มี.ค. 2561
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 ช่วงที่ กม.1+100-กม.1+177 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มี.ค. 2561
24 ครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 มี.ค. 2561
25 โครงการบุกเบิกสายในดง-บ้านนายพิน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 มี.ค. 2561
26 โครงการก่สร้างถนน คสล.สายคำจันทร์ ช่วงที่ 1 กม.0+000-กม.0125 หมู่ที 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 มี.ค. 2561
27 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (โครงหลังคาเหล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 มี.ค. 2561
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีล่าง ช่วงที่ 6 กม.3+225-กม.3+350 หมูที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 มี.ค. 2561
29 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (หลังคาไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ม.ค. 2561
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน ช่วงที่ 1 กม.0+000-กม.0+970 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7