ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายซอยเสรี (ช่วงที่ 2 กม0.+115-กม.0+275) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ม.ค. 2561
32 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทางลาดพระบาท หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ส.ค. 2560
33 ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ส.ค. 2560
34 ราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ก.ค. 2560
35 ราคากลาง ...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 ก.ค. 2560
36 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 พ.ค. 2560
37 ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณลารู) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 พ.ค. 2560
38 ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ สายปะเด็งล่างหมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 พ.ค. 2560
39 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเท้า สายทางบ้านแบซิง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 มี.ค. 2560
40 ราคากลาง โครงการปรับปรุง,บูรณะถนน (ถนนดิน) พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 7 สายเมาะวอ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด ขนาด 060x 1.00 จำนวน 6 ท่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7