ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการก่สร้างถนน คสล.สายคำจันทร์ ช่วงที่ 1 กม.0+000-กม.0125 หมู่ที 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 มี.ค. 2561
32 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (โครงหลังคาเหล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 มี.ค. 2561
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจารุณีล่าง ช่วงที่ 6 กม.3+225-กม.3+350 หมูที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 มี.ค. 2561
34 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 (หลังคาไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ม.ค. 2561
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครูทิน ช่วงที่ 1 กม.0+000-กม.0+970 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ม.ค. 2561
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายซอยเสรี (ช่วงที่ 2 กม0.+115-กม.0+275) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ม.ค. 2561
37 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.สายทางลาดพระบาท หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 ส.ค. 2560
38 ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 ส.ค. 2560
39 ราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ก.ค. 2560
40 ราคากลาง ...โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ (ช่วง กม0+000-0+135) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8