ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดิน หมู่ที่ 2 (สายนายเกม) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 มี.ค. 2560
42 ราคากลาง โครงการปรับปรุงเส้นทางการสัญจรทางน้ำ (ช่องแคบ)หมู่ที่ 5, 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 มี.ค. 2560
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนสายโต๊ะปาเก (ช่วงที่2 กม.0+070 - กม.0+200 ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 มี.ค. 2560
44 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนกูมะหมู่ที่ 3 (ช่วง กม.0+000-กม.0+160) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 มี.ค. 2560
45 ราคากลาง โครงการปรับปรุง,บูรณะถนน คสล.หมู่ที่ 12 สายจารุณีล่าง(กม0+000-กม.0+345) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 มี.ค. 2560
46 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนซอย 5 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 มี.ค. 2560
47 ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ก.พ. 2560
48 ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.แม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.พ. 2560
49 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแวปิง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ก.พ. 2560
50 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถนนซอย 5 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7