ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลาดูวอ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ก.พ. 2560
52 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูเก๊ะซายี (กม.1000-1120.) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.พ. 2560
53 ราคากลาง โครงการพัฒนาสนามกีฬาเพื่อนันทนาการ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 ม.ค. 2560
54 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเนอกประสงค์ หมูู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ม.ค. 2560
55 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอแดง (กม.0+000-0+160 กม.) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ธ.ค. 2559
56 ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟันท์ติก คอนกรีต หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 พ.ย. 2559
57 แบบสรุปราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีต ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 พ.ย. 2559
58 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบโอ๊ะปิแน (ช่วงที่ 3 กม.0+200- กม.1+130) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ต.ค. 2559
59 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าสนามฟุตซอล ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ต.ค. 2559
60 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7