ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟันท์ติก คอนกรีต หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
23 พ.ย. 2559
62 แบบสรุปราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีต ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 พ.ย. 2559
63 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบโอ๊ะปิแน (ช่วงที่ 3 กม.0+200- กม.1+130) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 ต.ค. 2559
64 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าสนามฟุตซอล ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 ต.ค. 2559
65 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
17 ต.ค. 2559
66 แบบสรุปราคากลางโครงการอาคารสุขาสาธารณะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 ต.ค. 2559
67 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 ก.ย. 2559
68 ราคากลาง โครงการที่มะมิง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ก.ย. 2559
69 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 มี.ค. 2559
70 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8