ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แบบสรุปราคากลางโครงการอาคารสุขาสาธารณะ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 ต.ค. 2559
62 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.ย. 2559
63 ราคากลาง โครงการที่มะมิง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ย. 2559
64 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 มี.ค. 2559
65 ตารางแสดงวงเงินงบแระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ม.ค. 2559
66 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
294
19 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7