ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 พ.ค. 2564
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ก.พ. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ม.ค. 2564
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 พ.ย. 2563
6 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างการท่อลอดหลี่ยม คสล.พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ่ออ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 ส.ค. 2563
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 มิ.ย. 2563
8 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 มิ.ย. 2563
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแจกถุงยยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 พ.ค. 2563
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4