ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มิ.ย. 2563
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแจกถุงยยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 พ.ค. 2563
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ม.ค. 2563
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 พ.ย. 2562
6 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ต.ค. 2562
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกรกฏาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 ก.ค. 2562
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 มิ.ย. 2562
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 มิ.ย. 2562
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4