ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 มี.ค. 2565
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2565
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 พ.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 มี.ค. 2564
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฟื้นฟูถนนภายในหมู่บ้านอันเนื่องจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5