ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 พ.ย. 2562
2 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
23
16 ต.ค. 2562
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกรกฏาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 ก.ค. 2562
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 มิ.ย. 2562
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 มิ.ย. 2562
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 พ.ค. 2562
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.พ. 2562
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ม.ค. 2562
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ม.ค. 2562
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3