มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2563
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2563
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 111 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2563
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 19 ก.พ. 2563
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1